Kolejne wyzwanie… opanować RODO

Witajcie.

Od chwili gdy dostało mi się funkcją Administratora Danych Osobowych a później pożegnałem się ze stanowiskiem Informatyka a stałem się Inspektorem Ochrony Danych dla całej swojej gminy – roztoczył się przede mną wielki i przerażający świat wszędobylskiej papierologii. Wierzcie mi to jest przerażające. Rejestr taki, rejestr owaki – nie kończące się arkusze Excella i inne dokumenty które zalegają mi na biurku.

Już wtedy, będąc ABI chciałem opanować swoje stanowisko – niby ABI ale nadal Informatyk – jak tu pogodzić tyle roboty w samorządzie. Postanowiłem coś z tym zrobić. Tak powstał pierwszy moduł / plugin:

Czas leciał no i mamy 25 maja 2018 roku i nową dyrektywę UE – RODO. Stałem się IODem a aplikacja stała się lekko nieaktualna. Przyszła konieczność dostosować ją do nowych przepisów oraz rozszerzyć o kolejne funkcjonalności.

Tak powstaje nowy zestaw modułów.

MultiUnitManager2.0

I. UnitManager
Biblioteki podstawowe:
+ Dashboard – Dashboard
+ Dane jednostki (wspólne) – Unit
– Struktura organizacyjna (wspólne) – Structure
– Biblioteka dostępnych stanowisk (wspólne) – PersonPositions
– Funkcje pomieszczeń (wspólne) – RoomFunctions
– Dostępne uprawnienia (rodo) – AvailablePermissions
– Zakres upoważnień (rodo) – RangeAuthorizations
– Wykaz procedur (np. jrwa) (wspolne) – Procedures
– Użytkownicy (rozszerzenie pluginu User)
– System dokumentacji wewnętrznej (pomoc) – Help

Moduły wspólne:
– Baza pracowników – Employees
– Baza pomieszczeń – Rooms
– Baza oprogramowania – Software
– Szkolenia pracowników – Training
+ Centralny Rejestr Umów – CentralRegisterAgreements

II. RODOManager
Moduły RODO:
– Dashboard – Dashboard
– Dokumentacja jednostki – Documentation
– Baza obszarów przetwarzania – AreasProcessing
– Przepływ danych pomiędzy systemami – DataFlow
– Rejestr umów powierzenia danych osobowych – RegisterPersonalAgreements
– Rejestr upoważnień – RegisterAuthorizations
– Rejestr czynności przetwarzania – RegisterProcessingActivities
– Rejestr kategorii czynności przetwarzania -RegisterProcessingCategories
– Szacowanie ryzyka – RiskEstimation
– Kontrole i sprawdzenia IOD – ChecksIOD
– Generatory dokumentacji ??? (opcja) -Generators
– Wydruki i raporty – Reports

III. BiManager
Moduły BI: ???

IV. Inne moduły (z migrowane z moich projektów do jednego systemu):

Wspólne musi zawierać:
– import export do xls, csv
– druk do pdf (może do docx?)

Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Wszystko tu opiszę :).

Dodaj komentarz