O mnie

Najtrudniej się pisze o sobie. Każdy bezwiednie stara się przedstawić w jak najlepszym świetle – zwłaszcza w Internecie. Cóż mogę napisać o sobie? Może tak w telegraficznym skrócie (a jak dojrzeję do tego to to rozszerzę).

Zawodowo – Programista, administrator serwerów, entuzjasta świata cyfrowego – opisując siebie zawodowo mogę dodać: uwielbiam rozwiązywać problemy IT które na pierwszy rzut oka są nie możliwe do rozwiązania.

Moje doświadczenie budowałem latami. Przepracowałem wiele technologii i aspektów świata cyfrowego. Byłem serwisantem sprzętu IT, webmasterem, programistą, właścicielem firmy. Pracowałem w IT w branży zdrowotnej, bankowej i samorządowej. Budowałem (i buduję) nadal aplikacje webowe głownie na potrzeby miejsc pracy (aplikacje do zarządzania grupami pracowników, aplikacje do zarządzania środowiskiem IT, GDPR (RODO) i inne. Codziennie poszerzam swoją wiedzę – aktualnie zbieram doświadczenie w środowisku Laravel, TailwindCSS, VUE. Posiadam doświadczenie w wdrażaniu dużych rozwiązań opartych o klastry serwerowe i aplikacje webowe.

Prywatnie – mąż i ojciec 4 wspaniałych dzieciaków – ślicznej córeczki i trzech panów. Kocham swoją rodzinę i to chyba najważniejsze moje dzieło z którego jestem dumny a pomiędzy wychowaniem ferajny i dbaniem o materialną część życia lubię coś pogrzebać w piwnicy, czasem w coś zagram na komputerze. Uwielbiam dobre kino lub sensowny serial – były czasy, że i książki pochłaniałem tonami – teraz obowiązki zabierają mi za dużo czasu.

Professionally – a programmer, server administrator, enthusiast of the digital world – describing myself professionally, I can add: I love solving IT problems that are impossible to solve at first glance.

I have built up my experience for years. I have worked through many technologies and aspects of the digital world. I was an IT equipment service technician, webmaster, programmer, company owner. I worked in IT in the health, banking and local government industries. I have been building (and still building) web applications mainly for the needs of workplaces (applications for managing groups of employees, applications for IT environment management, GDPR) and others. experience in implementing large solutions based on server clusters and web applications.

Privately – husband and father of 4 wonderful kids – a beautiful daughter and three men. I love my family and this is probably the most important work I am proud of, and between raising a gang and taking care of the material part of my life, I like to bury something in the basement, sometimes I will play something on the computer. I love a good cinema or a sensible series – there were times when I was absorbing tons of books – now my duties take too much of my time.