Piękno jesieni

Dziś wyjątkowo tylko fotografie z moich stron. Piękno Beskidu sądeckiego (i nie tylko). A jako wisienka mój film z dzisiejszego przelotu.

Today, exceptionally, only photographs from my sides. The beauty of the Beskids of Nowy Sącz (and not only). And as a cherry my film from today’s flight

Dodaj komentarz